0902 976 669

Thép tròn đặc S45C cắt theo quy cách