TÔN MẠ MÀU

Thẻ:, , , , , , ,

Tôn mạ màu, một loại vật liệu được sử dụng rất phổ biến trong mọi mặt của đời sống. Chẳng hạn như ngành xây dựng, ngành trang trí nội thất, ngành sản xuất… Hình ảnh: Tôn mạ màu Tôn mạ...