0902 976 669

Thép tấm đóng tàu AH36, DH36, EH32, DH32