0902 976 669

DÂY HÀN HỒ QUANG CHÌM NAHAVIWEL NB EL12 LOẠI 2.4MM, 3.2MM, 4.0MM